Home / berichten / Update januari

Update januari

De leden van de commissie zijn inmiddels, volgens het werkplan, volop in gesprek of hebben afspraken ingepland bij de verschillende faculteiten en onderdelen van de UvA:

-Economie en Bedrijfskunde;
-Geesteswetenschappen;
-Geneeskunde;
-Maatschappij- en Gedragswetenschappen;
-Natuurkunde, Wiskunde en Informatica;
-Rechtsgeleerdheid;
-Tandheelkunde;
-Bestuursstaf en Gemeenschappelijke Dienstverlenende Eenheden.

Studenten en medewerkers staan zeer open om de commissieleden te woord te staan en ervaringen te delen. Deze open gesprekken helpt de commissieleden om een eerste indruk te krijgen van de sterke punten op de faculteiten, maar ook van de knelpunten. In Folia zegt voorzitter Lisa Westerveld dat de commissie veel herkenbare problemen hoort: “Zaken als te laat worden geïnformeerd, onduidelijkheid over rechten en plichten van studenten en medewerkers, het gevoel hebben dat de inbreng van de medezeggenschap niet serieus worden genomen en de flexcontracten natuurlijk.”.

Ook is er contact met andere Amsterdamse instellingen. Een delegatie van de commissie sprak met vertegenwoordigers uit de medezeggenschap van de HvA en commissieleden zijn op bezoek geweest bij de VU. Ook daar heeft men een commissie Democratisering & Decentralisering opgericht.

Eind februari publiceert de commissie een eerste voortgangsrapportage. Daarin wordt uitgebreider verslag gedaan van de activiteiten van de commissie en worden eerste en algemene indrukken gepresenteerd.

Inmiddels is er begin januari ook een secretaris gestart, Mirjam Kool (www.flex-as.nl). Zij zorgt er onder ander voor dat er meer gestructureerd gewerkt kan worden. Verder komt er binnenkort een nieuwe en definitieve website, waarop het laatste nieuws vanuit de commissie wordt gedeeld en interactie mogelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top