Home / Stories

Stories

For English please scroll down

Op deze pagina wil de Commissie Diversiteit medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam uitnodigen om verhalen en ervaringen te delen. Dit kan bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan ervaringen tijdens het onderwijs of in uw werk, of aan inhoud van curricula. Door het delen van verhalen kunnen we meer onderling begrip creëren en de diversiteit aan ervaringen zichtbaar maken binnen de universiteit. De verhalen die hier worden gedeeld reflecteren niet automatisch de standpunten van de Commissie Diversiteit zelf. U mag ook ervaringen delen met de Commissie Diversiteit zonder dat deze openbaar gemaakt worden. De verhalen worden anoniem geplaatst.

Als u iets wilt delen, stuur dan uw verhaal naar uvadiversitycommission@gmail.com met ‘verhaal’ in de onderwerpregel van uw mail.

Enkele spelregels voor de verhalen:

  • De Commissie Diversiteit zal geen verhalen publiceren die haatzaaien en/of specifieke personen aanvallen.
  • Het is mogelijk om uw verhaal alleen met de Commissie Diversiteit te delen (zonder publicatie op de website). Als u dat wilt, vermeld dat duidelijk in uw mail, en plaats ‘niet-publiek’ in de onderwerpregel van uw email.
  • Uw verhaal mag maximaal 500 woorden zijn.
  • Uw verhaal moet in goed grammaticaal, leesbaar Nederlands of Engels zijn geschreven.
  • Helaas kunnen we vanwege tijdsdruk niet garanderen dat u persoonlijk een inhoudelijke reactie van de commissie krijgt op uw verhaal.

—————————————————————————————————————————-

On this page the Diversity Commission would like to give UvA staff and students the opportunity to share their stories and experiences. This can be related to any type of  work, classroom experience or content of curricula. By sharing your stories we hope to enhance mutual understanding and make a variety of experiences visible. The stories shared here do not automatically represent the views of the Diversity Commission.

If you have something to share, please send your story to uvadiversitycommission@gmail.com with ‘story’ in the subject line.

Some rules for the stories:

  • The Diversity Commission will not post stories that incite hatred and/or attack specific people.
  • It is possible to share your story with the Diversity Commission only without publication on the website. If you would like this, please clearly mention this in your email, and add ‘not public’ in the subject line.
  • Your story is maximum 500 words long.
  • Your story has to be written in grammatically correct, understandable Dutch or English.
  • Unfortunately, due to time pressure, we cannot guarantee that the Commission will react to your individual story.
Top