Home / Referendum

Referendum

Referendum

Maandag 24 oktober presenteerde de commissie Democratisering en Decentralisering haar eindrapport en voorstellen voor het referendum in het Maagdenhuis. Van 23 november tot 11 december kan de hele universitaire gemeenschap stemmen over:
– de wenselijkheid van een senaat ‘nieuwe stijl’;
– de wenselijkheid van een charter met kernwaarden voor de universiteit;
– vier verschillende bestuursmodellen (groen, geel, oranje en blauw).

De vragen voor het referendum vindt u hier.

Monday October 24th the committee D&D presented her final report and proposals for the coming referendum. From November 23rd until December 11th the whole university may vote on:
– the desirability of a senate ‘new style’;
– the desirability of a charter that lists the core values of the university;
– four different governance models (green, yellow, orange and blue).

Eindrapport / Final Report
Het eindrapport “Een universiteit van waarde(n): Naar een toekomstbestendige inrichting en besturing van de Universiteit van Amsterdam” kunt u hier downloaden. Ook is er een samenvatting, die vindt u hier.

The committee’s final report “A university of value(s): Towards future-proof organisation and governance of the University of Amsterdam” will soon be available in English. We are very sorry for the delay. In the meantime you can find the English summary here.

Presentatie / Presentation
Presentatie gemist? Bekijk de opname! Deze powerpointpresentatie kunt u hier downloaden.
Missed the presentation? You can view the whole presentation here. Or download the powerpoint here.

Campagne / Campaign
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom het referendum? Dat kan door u in te schrijven voor de mailinglist, of door facebook in de gaten te houden. Als u zelf een evenement wil organiseren, of op een andere manier bij wil dragen aan de campagne, neem dan contact op met de campagnecommissie via campagnecommisse@gmail.com. De campagnecommissie is neutraal ten opzichte van de voorstellen en heeft tot doel zo veel mogelijk mensen te informeren. Zij functioneert onafhankelijk van, maar in samenwerking met de commissie D&D.

Do you want to stay updated on the road to the referendum? Please subscribe to the mailinglist, or keep an eye on facebook. If you want to organise an event yourself, or support the campaign in any other way, please contact the campaign committee at campagnecommissie@gmail.com. The campagin committee is neutral on the D&D committee’s proposal, but aims at informing as many people as possible about the coming referendum. She operates independent from, but in cooperation with, the committee D&D.

Nieuws / News
De presentatie en voorstellen van de commissie D&D zijn veelvuldig besproken in nieuwsmedia. Een overzicht vindt u hier.

The presentation and proposals of the committee D&D were picked up by various newssites and media. A short overview is available here.

Top