Home / Uncategorized / Referendum van start

Referendum van start

40 duizend medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam kunnen zich vanaf vandaag uitspreken over  het toekomstig beleid van de UvA. Dat gebeurt via een raadgevend referendum, georganiseerd door de Commissie Democratisering & Decentralisering. Deze commissie is ingesteld naar aanleiding van protesten op de universiteit, die begin 2015 hebben geleid tot een wekenlange bezetting van het Maagdenhuis. Het referendum loopt tot 11 december.

Eind oktober presenteerde de commissie haar eindrapport met daarin de aanbeveling om een senaat ‘nieuwe stijl’ op te richten, waarin vertegenwoordigers uit alle geledingen met elkaar in gesprek gaan over het lange termijnbeleid van de universiteit.. Als vertrekpunt voor deze discussie heeft de commissie acht kernwaarden geformuleerd – het Charter van de Universiteit van Amsterdam – en deze worden eveneens in het referendum voorgelegd.

Verder heeft de commissie– vier alternatieve bestuursmodellen gemaakt. Deze zijn inmiddels bekend geworden als het blauwe, oranje, gele en groene model. Elk model bevat een aantal principes voor verschillende facetten van bestuur en organisatie van de universiteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://commissiedd.nl/referendum/ en op http://democratisering.uva.nl/commissies/referendum/raadgevend-referendum.html

Top