Home / Over de commissie

Over de commissie

Geschiedenis
Naar aanleiding van de Maagdenhuisprotesten van afgelopen voorjaar werd besloten tot oprichting van twee hervormingscommissies: de commissie Financiën en Huisvesting en de commissie Democratisering & Decentralisering. Om deze commissies tot stand te brengen is er een precommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de medezeggenschap, de vakbonden en de actiegroepen De Nieuwe Universiteit, ReThink UvA en Humanities Rally.

Opdracht
De commissie Democratisering en Decentralisering is ingesteld op 27 november jongstleden. De opdracht van deze commissie is breed: ze moet voorstellen ontwikkelen voor een betere organisatie- en bestuursstructuur, maar ook moet ze zoeken naar nieuwe vormen van democratie, zeggenschap en inspraak. Afgesproken is dat de voorstellen via een raadpleging worden voorgelegd aan iedereen die studeert of werkt aan de UvA. Er is speciale aandacht voor diversiteit in deze commissie. Er is gezocht naar een brede commissie waarin zowel interne en externe kandidaten zitting hebben en waarin de verschillende relevante expertisegebieden aanwezig zijn. Het volledige mandaat van de commissie is hier te vinden.

Meer informatie
Op deze website vindt u de eerste informatie over wie zitting hebben in de commissie en wat er de komende tijd te gebeuren staat. Deze website is echter in ontwikkeling en zal zo snel mogelijk plaatsmaken voor een informatief en interactief platform, waarin volop ruimte wordt geboden voor  ieders inbreng.

Top