Home / Ontwerpen

Ontwerpen

Hieronder vind u een overzicht van de reeds gepubliceerde rapporten, en de mogelijkheid om via onze fora in discussie te gaan. De commissie hecht zeer veel waarde aan uw input, en nodigt u van harte uit inhoudelijk te reageren op de voorstellen en uitkomsten.

Dit kunt u doen op het onderstaande forum, per rapport en artikel publiceren we daarnaast een forum, waar u het specifieke document kunt bespreken.

U vindt het algemene forum hier:

Eindverslag Democratie en Medezeggenschap

U kunt hier het eindverslag van dit project vinden

Eindverslag Decentralisatie en Autonomie

U kunt hier het eindverslag van dit project vinden

Onderzoek Allianties UvA 

U kunt hier het rapport van Rob Hartgers vinden over de strategische allianties die de UvA is aangegaan, onder andere met de VU en HvA. U kunt dit hier lezen.

Voorstel nieuwe besturingsmodellen

Het voorstel van de commissie bestaat uit 4 modellen waaruit de academische gemeenschap kan kiezen. Het huidige concept van de modellen kunt u hier downloaden. Wij adviseren u dit concept samen te lezen met de voorgaande rapporten, waarin u ziet welke overwegingen hebben geleid tot de totstandkoming van deze voorstellen, en waarin duidelijk wordt welke definities en principes de commissie heeft gehanteerd.

Het specifieke voorstel kunt u hier bespreken

Proposal for new models of governance

This proposal consists of 4 models of which the academic community can elect one. The curent concepts of these models in English can be found here. We advise you to read the concept in combination with our former reports, in which you can track the considerations which have lead to the curent concept of the proposals, and in which the defenitions and principles were guiding in the creation of these models by the committee.

You can discuss these concepts as well in our fora.

models of governance

This proposal consists of 4 models of which the academic community can elect one. The curent concepts of these models in English can be found here. We advise you to read the concept in combination with our former reports, in which you can track the considerations which have lead to the curent concept of the proposals, and in which the defenitions and principles were guiding in the creation of these models by the committee.

You can discuss these concepts as well in our fora.

Tweede voortgangsrapport

U vindt het tweede voortgangsrapport hier:

Dit rapport is tot stand gekomen na meerdere gesprekken binnen de verschillende faculteiten met studenten, wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en bestuurders en bestuursstaf. Het rapport biedt een analyse over de problematiek aan de UvA met betrekking tot het huidige bestuursmodel en de huidige bestuursstructuur.

U kunt dit specifieke rapport hier bespreken.

Eerste voortgangsrapport

U vindt het eerste voortgangsrapport hier, for english, click here.

U kunt dit specifieke rapport hier bespreken.

Medezeggenschapsconferentie

U kunt hier het verslag teruglezen van de medezeggenschapsconferentie.

 

Top