Home / News

News

Diversity Commission: Invitation feedback sessions and report presentation

 

For English please scroll down

 

Diversiteit gaat iedereen aan en biedt een kans om van de UvA een inclusievere werk en studieomgeving te maken. Of, zoals in het rapport staat te lezen: “Diversiteit is een voorwaarde voor excellentie. Aan topuniversiteiten zoals Harvard wordt diversiteit gezien als cruciaal voor onderwijskwaliteit. Het is nodig om de kennis van studenten te verbreden zodat ze zich bewust zijn van de mondiale verbondenheid en de wereld kunnen zien door de ogen van anderen.”

 

De afgelopen zes maanden heeft de Commissie Diversiteit onderzocht hoe het ervoor staat met de diversiteit aan de UvA en wat er beter kan. Zo is er onderzoek gedaan naar diversiteit van ervaringen, kennis, van onderzoeksgebieden en onderwijsmethoden, van kansen, van aantallen staf en studenten en van achtergronden. Dit heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen. Wil jij weten wat de voorstellen zijn, meepraten of je eigen ervaringen delen? Kom dan naar één van de drie feedback sessies in september. Jouw input is waardevol voor het eindrapport dat op 12 oktober wordt gepresenteerd in de Doelenzaal.

 

 

Talk Back! Community Feedback Sessions

 

Dinsdag 13 september: 19.00-21.00 uur

Theaterzaal, CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam

 

Vrijdag 16 september: 12.00-14.00 uur

Hal D0.101, Faculty of Science, Science Park 904, Amsterdam

 

Woensdag 21 september: 17.15-19.15 uur (inloop 17.00)

Centrale hal, Maagdenhuis, Singel 21, Amsterdam

 

Presentation Final Report

 

Woensdag 12 oktober: 9.00-11.00

Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

 (De eindpresentatie zal ook te zien zijn via een livestream op de UvA website)

 

 

————————————-

 

Diversity affects everyone, it offers you the chance to change the University of Amsterdam and turn it into a more inclusive work and study environment. Or, as the report states: “Diversity is a precondition for excellence. Top universities like Harvard consider diversity to be vital to the quality of education. It is crucial to expand students’ knowledge and ways of knowing so that they become aware of the growing global interconnectedness and they can gain the ability to see the world through the eyes of others.”

 

During the past six months the Diversity Commission has been researching how to improve diversity at the University of Amsterdam. In particular, they have focused on diversity of knowledge in curricula, research areas and teaching methods as well as diversity of experiences, opportunities and backgrounds. The research has lead to a number of concrete recommendations. Do you want to know more, share your own experiences or put forward your own ideas? Come to one of the three feedback sessions in September! Your input will be valuable for the Commission’s final report, which will be presented on October 12 in the University Library.

 

 

Talk Back! Community Feedback Sessions

 

Tuesday September 13: 19.00-21.00

Theatre Room, CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam

 

Friday September 16: 12.00-14.00

Hall D0.101, Faculty of Science, Science Park 904, Amsterdam

 

Wednesday September 21: 17.15-19.15 (doors open: 17.00)

Central hall, Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam

 

Presentation Final Report

 

Wednesday October 12: 9.00-11.00

Doelenzaal, University Library, Singel 425, Amsterdam

(You will also be able to watch the presentation via live stream available on the UvA website)

 

 

 

————————————————————————————————

LECTURE PHILOMENA ESSED

For English please scroll down

Op donderdag 16 juni 2016 zal Prof. dr. Philomena Essed van de Antioch University het volgende (Engelstalige) Maagdenhuis debat verzorgen, getiteld:

Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and learning?

In haar lezing zal Prof. Essed ingaan op alledaags racisme in de Nederlandse samenleving en de rol van de universiteit. In het eerste deel van de lezing zal ze alledaags racisme toelichten. Wat is het? En hoe krijgt het vorm? In het tweede deel verkennen we welke rol de universiteit zou moeten spelen in het bestrijden van dergelijke uitsluitingsmechanismen – zowel op de universiteit als in de maatschappij. Zou een meer democratische organisatiestructuur hierbij van nut kunnen zijn? In het laatste deel van het programma is er uitgebreid de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen aan Prof. Essed en aan een panel van ervaringsdeskundigen, en om ervaringen uit te wisselen.

Programma

17.00-17.30       Inloop

17.30-18.30        Lezing ‘Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and of learning?’

18.30-19.30       Panelgesprek and Q&A

Locatie

Maagdenhuis, centrale hal, Spui 21, 1012 WX, Amsterdam

Registratie

Aanmelden voor deze lezing is mogelijk door een email te sturen naar uvadiversitycommission@gmail.com. De lezing is gratis.

Philomena Essed is professor Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Graduate School of Leadership and Change van Antioch University. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (1990; cum laude) en heeft ook vele jaren lesgegeven aan deze universiteit. Naast de introductie van de termen alledaags racisme en gendered racism, heeft Essed een theorie over social and cultural cloning ontwikkeld. Ze heeft onder meer de boeken Everyday Racism (1990); Understanding Everyday Racism (1991); en Diversity: Gender, Color and Culture (1996) geschreven. Ook was zij co-editor van onder meer Race Critical Theories (2002); Refugees and the Transformation of Societies (2004); A Companion to Gender Studies (‘outstanding’ 2005 CHOICE award); Clones, Fakes and Posthumans: Cultures of Replication (2012) en Dutch Racism (2014). Haar huidige onderzoek focust zich op waardigheid en de ethiek van zorg om verandering te brengen, in het bijzonder in het hoger onderwijs. In 2011 is ze geridderd door koningin Beatrix.

————————————————————————————————

On Thursday 16 June 2016 Prof. dr. Philomena Essed of Antioch University will deliver the next Maagdenhuis-debate with the title

Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and learning?

In this lecture Prof. Essed will discuss everyday racism in Dutch society and the role of the university. In the first part of the lecture she will elaborate on everyday racism. What is it? And how does it manifest itself? The second part will be an exploration of the role the university can play in combatting such mechanisms of exclusion – at the university as well as in society at large. Will a more democratic organizational structure strengthen such efforts? In the final part there will be ample room for the audience to ask questions to Prof. Essed and to a panel of two experts, having first-hand experience, and to exchange experiences.

Program

17.00-17.30       Doors open

17.30-18.30        Lecture ‘Everyday Racism and the Future of the Academy. What does it mean for the academy to be a diverse and decolonial place of work and of learning?’

18.30-19.30       Panel discussion and Q&A

 Location

Maagdenhuis, central hall, Spui 21, 1012 WX, Amsterdam

 Registration

Please register by sending an email to uvadiversitycommission@gmail.com. The lecture is free of charge.

Philomena Essed is professor of Critical Race, Gender and Leadership Studies at Antioch University’s Graduate School of Leadership and Change. She holds a PhD from the University of Amsterdam (1990, cum laude) and has taught at that university for many years. Well known for introducing the concepts of everyday racism and gendered racism in the Netherlands and internationally, she also pioneered in developing theory on social and cultural cloning. Her books include Everyday Racism (1990); Understanding Everyday Racism (1991); and Diversity: Gender, Color and Culture (1996).  Co-edited Volumes include: Race Critical Theories (2002); Refugees and the Transformation of Societies (2004); A Companion to Gender Studies (‘outstanding’ 2005 CHOICE award), Clones, Fakes and Posthumans: Cultures of Replication (2012) and Dutch Racism (2014). Her current focus is on dignity and ethics of care as experience and practice in leading change, in particular in Higher Education. In 2011 former Queen Beatrix of the Netherlands honored her work with a Knighthood.

Top