Home / Leden

Leden

Dit zijn de leden van de commissie:

Lisa Westerveld

Lisa Westerveld (voorzitter) was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire Studentenraad. Van 2007-2009 was ze voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Daarnaast was ze als panellid betrokken bij meer dan veertig opleidingsvisitaties. Momenteel werkt ze als persvoorlichter en lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond.

Herman van den Bosch

Herman van den Bosch is hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Zijn wetenschappelijke interesse gaat uit naar sociale innovatie en in het bijzonder de relatie tussen kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Hij was betrokken bij de oprichting van de faculteit Beleidswetenschappen aan de Radbouduniversiteit. Tot twee jaar geleden was hij decaan van de Faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit.

Eva Groen-Reijman

Eva Groen-Reijman is docent-promovendus politieke filosofie aan de UvA. Ze studeerde aan de UvA en was actief in de studentenpolitiek, o.a. in opleidingscommissies, in de facultaire studentenraad en in de centrale studentenraad. Nu doceert ze praktische filosofie en schrijft ze over democratietheorie en moderne politieke campagnes.

Rob Hagendijk

Rob Hagendijk is sinds 1970 verbonden aan de UvA. Vanaf dat moment heeft hij zich in zijn onderwijs en onderzoek bezig gehouden met de veelvormige relaties tussen wetenschapsontwikkeling en maatschappelijke verandering. Daarnaast heeft hij  sinds 1969 zeer uitgebreide bestuurservaring opgedaan, in een veelheid van functies aan de UvA en internationaal. In 2014 werd hij gepensioneerd, maar zijn lopend onderzoek naar zeldzame ziekten en van de nieuwe (wees)geneesmiddelen wordt in samenwerking met o.a. specialisten van het AMC voortgezet.

Pieter Pekelharing

Pieter Pekelharing heeft jarenlang ethiek en sociale en politieke filosofie gedoceerd aan de UvA. Hij won in 2007 de onderwijsprijs van beste docent aan de UvA. Hij heeft sindsdien in verschillende commissies voor de verbetering en vernieuwing van het onderwijs gezeten. Pekelharing is sinds enige tijd gepensioneerd.

Kyah Smaal

Kyah Smaal is student en doet de MSc Logic aan de FNWI. Tijdens haar bachelor Bèta-gamma was ze lid van de facultaire en de centrale studentenraad. In deze functies hield ze zich onder andere bezig met de fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU. Momenteel is ze bestuurslid van de ASVA studentenunie.

Mathieu Weggeman

Foto: Evelyne Jacq.

Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde en is gepromoveerd op Strategisch Management aan de KUB inTilburg. Hij is expert op de terreinen organisatie ontwerp, innovatiemanagement and werkprocessen in kennis-intensieve organisaties. Mathieu Weggeman maakte deel uit van de redactieraad van Organization Studies and heeft gepubliceerd in R&D Management, Journal of Product Innovation Management, Human Relations, and vele andere tijdschriften.

Gloria Wekker

Gloria Wekker is cultureel antropoloog (UvA, 1981) en professor emeritus in Gender Studies, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht. Zij was tevens directeur van het Expertise Centrum GEM – Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit in Hoger Onderwijs – aan dezelfde faculteit. Zij heeft adviesfuncties voor de Nederlandse overheid vervuld op de terreinen van minderheden-, gezondheidszorg – en emancipatiebeleid. Haar aandachtsgebied in de commissie is diversiteit.

Top