Home / Uncategorized / Final report Diversity Commission

Final report Diversity Commission

For English please scroll down 

Op 12 oktober presenteerde de Commissie Diversiteit het eindrapport ‘Let’s do diversity’ (Nederlandse titel: ‘Diversiteit is een werkwoord’) aan de academische gemeenschap, de contactgroep en het College van Bestuur van de UvA.

U kunt hieronder de volgende documenten raadplegen:

Het volledige Nederlandse rapport vindt u hier.

1.Het volledige Engelstalige rapport vindt u hier

1.1 Bijlage 1: het Nederlandstalige mandaat van de Commissie Diversiteit

1.2 Bijlage 2: de methodologie van de gehouden enquête

1.3 Bijlage 3: de onderzoeksmethode Paradigm III en microagressies van hoofdstuk 2

1.4 Bijlage 4: de theorie en methodologie van hoofdstuk 3

1.5 Bijlage 5: het theoretische kader van hoofdstuk 4

  1. De Engelstalige samenvatting
  2. De Nederlandstalige samenvatting

 

De Nederlandse versie van het eindrapport wordt begin november verwacht en zal online worden gepubliceerd op deze website.

On October 12 the Diversity Commission presented its final report ‘Lets do diversity’ (Dutch title: ‘Diversiteit is een werkwoord’) to the academic community, members of the Contact Group and the Executive Board of the UvA.

 

You can find here the following documents:

  1. The English Report

1.1 Appendix 1: the mandate of the Diversity Commission (in Dutch)

1.2 Appendix 2: the survey’s methodology and figures

1.3 Appendix 3: the research method Paradigm III and microaggressions of chapter 2

1.4 Appendix 4: the theoretical approach and methodological framework of chapter 3

1.5 Appendix 5:  the theoretical framework of chapter 4

 

  1. The English summary of the report

 

  1. The Dutch summary of the report

 

The Dutch version of the final report is expected at the beginning of November and will be published on this website as well.

 

 

 

 

 

Top