Home / Uncategorized / Diversity Commission is looking for UvA staff and students to interview on Diversity

Diversity Commission is looking for UvA staff and students to interview on Diversity

–We are happy to announce that we have enough respondents for now. It could be that we need more respondents in the future. Therefore it is still possible to fill out the survey. Thank you for your understanding and interest in the research–

For English please scroll down

De onlangs opgerichte Commissie Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam is op zoek naar respondenten verbonden aan de universiteit, waaronder studenten, medewerkers en OBP. De Commissie Diversiteit is opgericht om vragen over diversiteit en inclusiviteit aan de UvA te onderzoeken, en zal haar advies, naar verwachting in September, presenteren aan de academische gemeenschap.

We willen mensen interviewen over hun ervaringen aan de UvA. Om een uitgebreid overzicht van de processen van in- en uitsluiting die zich voordoen op de universiteit te presenteren, willen we zoveel stemmen als mogelijk opnemen.

Als u een ervaring van in- en / of uitsluiting bij de universiteit heeft meegemaakt met betrekking tot de volgende thema’s, neem dan a.u.b. contact met ons op met een indicatie van welk(e) onderwerp(en) u zou willen bespreken:

– etniciteit
– functiebeperking
– geslacht
– klasse
– leeftijd
– levensbeschouwelijke overtuiging
– ras
– seksualiteit

Alle interviews worden opgenomen als audio. De interview opnames en transcripties worden vertrouwelijk behandeld en worden niet buiten de Commissie Diversiteit gedeeld. Alle respondenten worden geanonimiseerd voor het eindrapport. U zal worden geïnterviewd door een van de onderzoeksassistenten van de Commissie Diversiteit.

De interviews zullen naar schatting 30 tot 45 minuten duren en vinden plaats op maandagen en dinsdagen in mei en juni in Amsterdam centrum. U kunt geïnterviewd worden in het Nederlands of Engels, gelieve uw voorkeur aan te geven in het onderstaande formulier. Nadat u het formulier heeft ingevuld, zal het secretariaat van de Commissie Diversiteit contact met u opnemen om de tijd en locatie van uw interview te bevestigen.

Wij hopen om zoveel mogelijk ervaringen op te nemen als mogelijk, en wij nemen contact met u op om de interview afspraak per e-mail te bevestigen. Omdat het mogelijk is dat we een selectie zullen moeten maken, vragen we bij voorbaat uw begrip ervoor dat we niet in staat zullen zijn om iedereen te interviewen. We zullen u zo snel mogelijk hierover informeren.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

—————————————-

CALL FOR INTERVIEW RESPONDENTS

The newly installed Diversity Commission at the University of Amsterdam is looking for respondents affiliated with the university, including students, staff, supporting staff, etc. The Diversity Commission is instituted to examine questions of diversity and inclusion at the UvA, and will present its advice to the academic community, which is expected in September.

We will be interviewing people about their experiences at the UvA. In order to present a comprehensive view of the processes of potential inclusion and exclusion that occur at the university, we would like to include as many voices as possible.

If you have any personal university experiences of inclusion and/or exclusion related to the following topics, please reach out to us with an indication of which topic(s) you would like to discuss:

– ethnicity
– disability
– gender
– class
– age
– religion
– race
– sexuality

All interviews will be recorded as audio. The interview recordings and transcripts will be treated confidentially and will not be shared outside the Diversity Commission. All respondents will be anonymized for the final report. You will be interviewed by one of the Diversity Commission’s research assistants.

The interviews will last an estimated 30 to 45 minutes and will take place on Mondays and Tuesdays in May and June in central Amsterdam. You can be interviewed in either Dutch or English, please indicate your preference in the form below. After you have filled out the form, the secretariat of the Diversity Commission will contact you to confirm the time and location of your interview.

We are hoping to include as many experiences as possible. We will contact you to confirm the interview appointment via e-mail. As it is possible that we will have to make a selection, we ask in advance your understanding that we will not be able to interview everyone. We will inform you as soon as possible.

Please click here for the registration form.

9 thoughts on “Diversity Commission is looking for UvA staff and students to interview on Diversity

  1. ik wil graag meedoen aan de interviews, maar het is niet mogelijk door te klikken naar het aanmeldingsformulier…

  2. I would like to contribute to the discussion and will be happy to be interviewed in English. Thank you.

  3. I would like to share my AUC experience with you. AUC is part of the UvA and VU, has an international staff and student body and a motto to which it is trying to live up to: excellence and diversity in a global city.

  4. Recentelijk heb ik uitsluiting op de UvA meegemaakt. Dat levert me een jaar studievertraging op. Het is heel moeilijk om te bewijzen hoe ik behandeld werd en ik zit er nog steeds mee. Het is heel moeilijk om de meerderheid te laten begrijpen wat ik ervaren heb. Na veel zoekwerk te verrichten kwam ik bij jullie terecht en toevallig nu heb ik een e-mail van jullie. Ik vind het heel goed dat een commissie diversiteit gevormd is en ik wil heel graag mijn bijdrage inleveren. Ik hoor graag van jullie over een interview.

  5. I am a Costa Rican (latin america) student currently doing a Master’s Exchange in public international law.

  6. Ik ben bereid geïnterviewd te worden, Nederlands of Engels, mag allebei. Ik ben 47 en ga de MSc ERM volgen, ik hen net mijn schakeltraject afgerond. Ik weet dus niet ik dan wel in aanmerking kom.

  7. Ik ben in 1992 afgestudeerd aan de UvA. Ongeveer 95% van medestudenten Antropologie was vrouw. Bij de hoogleraren was dit omgekeerd. Toen ik als vrouw van Surinaamse afkomst solliciteerde op een promotieplek, werd een blanke jongeman aangenomen. Waar zedie gevonden hadden?!

  8. I do not have a specific indication but I am interested in this topic as a whole.

  9. Ik heb als vrouw de bachelor Informatica gestudeerd, waar de verhouding man/vrouw erg schreef is. Dit was niet alleen in de studentenpopulatie zo, maar ook onder docenten. Ik doe nu de master Computational Science. Hoewel de verhouding in de studenten populatie nu beter is, is de verhouding onder de docenten erger, ik heb nog geen vrouwelijke docent gezien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top