Home / Diversity Commission: Invitation feedback sessions and report presentation

Diversity Commission: Invitation feedback sessions and report presentation

published: September 5th 2016

For English please scroll down

Diversiteit gaat iedereen aan en biedt een kans om van de UvA een inclusievere werk en studieomgeving te maken. Of, zoals in het rapport staat te lezen: “Diversiteit is een voorwaarde voor excellentie. Aan topuniversiteiten zoals Harvard wordt diversiteit gezien als cruciaal voor onderwijskwaliteit. Het is nodig om de kennis van studenten te verbreden zodat ze zich bewust zijn van de mondiale verbondenheid en de wereld kunnen zien door de ogen van anderen.”

De afgelopen zes maanden heeft de Commissie Diversiteit onderzocht hoe het ervoor staat met de diversiteit aan de UvA en wat er beter kan. Zo is er onderzoek gedaan naar diversiteit van ervaringen, kennis, onderzoeksgebieden, onderwijsmethoden, kansen, en van achtergronden van staf en studenten. Dit heeft geleid tot concrete aanbevelingen.

Wilt u weten wat de voorstellen zijn, meepraten of uw eigen ervaringen delen? Kom dan naar één van de drie feedback sessies in september. Uw input is waardevol voor het eindrapport dat op 12 oktober wordt gepresenteerd in de Doelenzaal. Wij heten u ook voor deze presentatie van harte welkom.

Deel je mening! Community Feedback Sessions

Dinsdag 13 september: 19.00-21.00 uur

Theaterzaal, CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam

Vrijdag 16 september: 12.00-14.00 uur

Hal C0.01 (nieuwe locatie!), Faculty of Science, Science Park 904, Amsterdam

Woensdag 21 september: 17.15-19.15 uur

Centrale hal, Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam

Presentatie eindrapport

Woensdag 12 oktober: 9.00-11.00 uur

Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam

De eindpresentatie zal ook te zien zijn via livestream

——————————————————————————————————————————

Diversity affects everyone, it offers the chance to change the University of Amsterdam and turn it into a more inclusive work and study environment. Or, as the report states: “Diversity is a precondition for excellence. Top universities like Harvard consider diversity to be vital to the quality of education. It is crucial to expand students’ knowledge and ways of knowing so that they become aware of the growing global interconnectedness and they can gain the ability to see the world through the eyes of others.”

During the past six months the Diversity Commission has been researching how to improve diversity at the University of Amsterdam. In particular, the Commission has focused on diversity in knowledge in curricula, research areas and teaching methods, as well as diversity in experiences, opportunities and backgrounds. The research has led to concrete recommendations.

Do you want to know more, share your own experiences or put forward your own ideas? Come to one of the three feedback sessions in September. Your input will be valuable for the commission’s final report, which will be presented in the University Library on October 12. We are very pleased to welcome you to this presentation as well.

Share your feedback! Community Feedback Sessions

Tuesday September 13: 19.00-21.00

Theater Room, CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam

Friday September 16: 12.00-14.00

Hall C0.01 (new location!), Faculty of Science, Science Park 904, Amsterdam

Wednesday September 21: 17.15-19.15

Central hall, Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam

Presentation Final Report

Wednesday October 12: 9.00-11.00

Doelenzaal, University Library, Singel 425, Amsterdam

You will also be able to watch the presentation via live stream

Top