Home / Uncategorized / Conferentie medezeggenschap en democratie

Conferentie medezeggenschap en democratie

Op vrijdag 29 april organiseert de commissie Democratisering en Decentralisering de conferentie ‘Medezeggenschap en Democratie’. Sinds de instelling van de commissie D&D zijn er inmiddels een aantal problemen in kaart gebracht betreffende het onderwijssysteem, de medezeggenschap en democratie. Op basis van eerder onderzoek naar problemen in het huidige systeem gaan we tijdens de conferentie op zoek naar oplossingen: hoe ziet de medezeggenschap van de toekomst eruit?

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 – 10.15: Inloop
10.15 – 11.05: Medezeggenschap en democratie
Plenaire presentatie van de commissie D&D: evaluaties WUB en MUB door de jaren heen, en medezeggenschap aan de UvA nu. Ruimte voor vragen en discussie.
11.15 – 12.15: Ronde 1 – Democratie aan de UvA?
Gesprekstafels: inventarisatie van democratische verbeterpunten voor de medezeggenschap.
12.15 – 13.00: Plenaire terugkoppeling ronde 1
13.00 – 13.30: Lunch
13.30 – 14.45: Ronde 2: Ontwerptafels democratische medezeggenschap
Gesprekstafels: inventarisatie oplossingen en hervormingen.
14.45 – 15.45: Plenaire terugkoppeling ronde 2, slotdiscussie

Datum en locatie
Vrijdag 29 april 2016, 10.00-16.00 uur
Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal
Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Mocht u niet in staat zijn gedurende het gehele programma aanwezig te zijn, dan is het ook mogelijk om bij een deel van de dag aan te schuiven. De commissie acht de aanwezigheid en input vanuit de verschillende geledingen (met name medezeggenschap, opleidingscommissies, bestuurders, politici) van groot belang voor de inventarisatie naar oplossingen voor de medezeggenschap van de toekomst. Mocht u mee willen lunchen, dan willen we u vragen om vòòr vrijdag 22 april via dit formulier aan te geven dat u komt.

Verdere informatie volgt binnenkort. Mocht u naar aanleiding van deze vooraankondiging vragen of opmerkingen hebben, kunt u deze sturen naar info@commissiedd.nl. De commissie hoopt u allen te zien bij de conferentie. Aanmelden voor de conferentie kan ook via info@commissiedd.nl.

Overzicht nieuwsberichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top