Home / berichten / Commissie D&D gaat samenwerkingsverbanden UvA onderzoeken

Commissie D&D gaat samenwerkingsverbanden UvA onderzoeken

Na een eerste verkenning binnen de faculteiten waar de commissie veel gesprekken heeft gevoerd met studenten, bestuurders en medewerkers, richt de aandacht van de commissie D&D zich de komende tijd ook op het centraal bestuur van de universiteit en het op dat niveau gevoerde beleid. Het is ons duidelijk dat daarbij zowel de wijze van benoeming van leden van het College van Bestuur en de plaats van de Raad van Toezicht urgent de aandacht verdienen. Dat geldt ook voor het alliantiebeleid en de samenwerking met andere organisaties waarvan de samenwerking met de HvA het meest voor de hand ligt.

De commissie D&D heeft oud-Folia redacteur Rob Hartgers gevraagd om de komende maand een feitenanalyse te maken van de samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan en de betrokkenen daarbij. Daarnaast zal de commissie de komende tijd ook enkele gesprekken organiseren waarop de verschillende zienswijzen en argumenten kunnen worden gepresenteerd door betrokkenen op een ordelijke wijze. Degenen die hier een bijdrage aan willen leveren worden uitdrukkelijk uitgenodigd. Dit kan via een mail naar info@commissiedd.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top