Home / Archive by category "berichten"

berichten

Berichten van de Commissie D & D

Voorlopige uitslag referendum en vooruitblik

Op 11 december 2016, eindigde voor de meeste deelnemers het referendum over de plannen van de commissie Democratisering en Decentralisatie (D&D) voor de hervorming van de Universiteit van Amsterdam. Vanwege een vertraagde start mogen de medewerkers van de Holding UvA en het AMC nog de komende week hun stem uit brengen. Hieronder vindt u de voorlopige opkomstpercentages van het referendum en ee...
Lees meer

Commissie D&D gaat samenwerkingsverbanden UvA onderzoeken

Na een eerste verkenning binnen de faculteiten waar de commissie veel gesprekken heeft gevoerd met studenten, bestuurders en medewerkers, richt de aandacht van de commissie D&D zich de komende tijd ook op het centraal bestuur van de universiteit en het op dat niveau gevoerde beleid. Het is ons duidelijk dat daarbij zowel de wijze van benoeming van leden van het College van Bestuur en de plaats van...
Lees meer

Column Lisa Westerveld op Scienceguide

Op Scienceguide verscheen gisteren een column van Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie Democratisering en Decentralisering. De tekst kunt u ook hieronder lezen. “We willen meer te zeggen hebben, maar dan zonder gedoe,” zo verwoordde een van de docenten zijn wens om meer eigenaar te worden over het onderwijs. Lisa Westerveld hoort het gedurig bij haar gesprekken over een democratischer U...
Lees meer

Diversity Committee is Looking for Research Assistants

The newly installed Diversity Committee, researching ‘diversity’ at the University of Amsterdam, is looking for assistants who will support our research project for the period April-August. We are looking for dedicated people, preferably (R)MA students or recently graduated. The assistants should have an interest in the theme of ‘diversity’ and have various research and/or organizational skills...
Lees meer

Commissie Diversiteit en Dekolonisering van start

Vorige week werd de Commissie Diversiteit en Dekolonisering gepresenteerd in de Muziekzaal van CREA. De commissie bestaat uit vijf personen en wordt voorgezeten door Gloria Wekker, emeritus hoogleraar gender studies aan de Universiteit Utrecht, tevens lid van de commissie Democratisering en Decentralisering. De andere leden van de commissie zijn Hans Jansen, Rolando Váquez, Rosalba Icaza Garza en ...
Lees meer

Voortgangsrapportage 23 februari 2016

Bijgaand de eerste voortgangsrapportage. De Commissie Democratisering en Decentralisering is voortvarend aan de slag gegaan. De eerste fase van haar werkzaamheden bestond vooral uit luisteren en lezen. Er zijn tientallen bezoeken afgelegd en decimeters stukken doorgelezen. We hebben een duidelijk beeld van de problematiek en ook tekenen zich de contouren af van de oplossingsrichtingen. Daarover me...
Lees meer

Begroting commissie D&D

Bij het opstellen van de begroting van de commissie Democratisering en Decentralisering is primair uitgegaan van de vraag ‘wat is nodig om het werkplan te realiseren?’. Immers, met dit werkplan is ingestemd door de precommissie en daarmee door de verschillende groepen die een afvaardiging hebben in de precommissie. Op grond van het werkplan zijn inzet, de benodigde faciliteiten en de kosten ingesc...
Lees meer

Update januari

De leden van de commissie zijn inmiddels, volgens het werkplan, volop in gesprek of hebben afspraken ingepland bij de verschillende faculteiten en onderdelen van de UvA: -Economie en Bedrijfskunde; -Geesteswetenschappen; -Geneeskunde; -Maatschappij- en Gedragswetenschappen; -Natuurkunde, Wiskunde en Informatica; -Rechtsgeleerdheid; -Tandheelkunde; -Bestuursstaf en Gemeenschappelijke Dien...
Lees meer

Update december

Ruim een maand geleden is de commissie Democratisering en Decentralisering geïnstalleerd. Een mooi moment voor een update over de stand van zaken en de plannen voor de komende weken. Wat is er gedaan? Een paar dagen na onze installatie zijn wij voor het eerst in bijna voltallige samenstelling bijeen gekomen. We spraken met elkaar over praktische zaken, zoals welke faciliteiten we nodig hebben ...
Lees meer
Top