Home / berichten / Begroting commissie D&D

Begroting commissie D&D

Bij het opstellen van de begroting van de commissie Democratisering en Decentralisering is primair uitgegaan van de vraag ‘wat is nodig om het werkplan te realiseren?’. Immers, met dit werkplan is ingestemd door de precommissie en daarmee door de verschillende groepen die een afvaardiging hebben in de precommissie. Op grond van het werkplan zijn inzet, de benodigde faciliteiten en de kosten ingeschat. Dat betekent dat een kleinere begroting ook met zich meebrengt dat het werkplan – en als gevolg daarvan ook het mandaat – moet worden herzien.

Het totaalbedrag dat wij denken nodig te hebbebegrotingn is €418.527. De vergoedingen zijn gebaseerd op een commissie met acht leden en een secretaris. Vergoedingen zijn gebaseerd op basis van inkomsten elders en laatst verdiende salarissen. De bezoldiging van de commissieleden valt ruim binnen de marges van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. De tijd die de leden voor de commissie zullen werken varieert op basis van gemaakte afspraken en de verwachte benodigde inzet en beschikbaarheid, waarbij moet worden opgemerkt dat diverse leden al vanaf 1 oktober aan de slag waren voor de commissie. Bedragen in deze begroting zijn maximumbedragen en worden niet overschreden, tenzij daartoe noodzaak is, maar dan altijd pas na toestemming van contactgroep (voorheen precommissie) en het College van Bestuur van de UvA.

Gezien het vele organisatorische werk is de secretaris vier dagen per week werkzaam voor de commissie. Van de commissie Democratisering en Decentralisering wordt immers (in overeenstemming met het werkplan) verwacht dat de leden een aanzienlijk deel van hun tijd besteden aan gesprekken met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de UvA. Het werk is in meerdere ronden georganiseerd en voorziet, zoals gewenst, in een ruime mate van overleg en discussie in en met faculteiten, diensten en categorieën personeel en studenten. Dat vraagt om intensieve secretariële, organisatorische en logistieke ondersteuning.

Voor bedragen die hebben te maken met de huisvesting zijn PM-posten opgenomen. Kantoorruimte, als mede het organiseren van bijeenkomsten en debatten zal gebeuren in leegstaande of ongebruikte kamerruimtes binnen de UvA. Per saldo zijn de kosten nihil.

De volledige begroting is hier te vinden. In de brief staan de begroting en de diverse uitgaven nader toegelicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Top