Home / Articles posted byadmin (Page 2)

Author: admin

Onderzoek Strategische Allianties

Het strategisch samenwerkingsbeleid is aan de UvA de afgelopen jaren een bron van hoogoplopende discussies en conflicten geweest. Mede daarom acht de commissie D&D een discussie erover van belang voor de universitaire democratisering en decentralisatie. We hebben Rob Hartgers, onderzoeksjournalist en oud-redacteur van Folia, gevraagd om een overzicht van de feiten op te stellen betreffende het...
Lees meer

Commissie DD presenteert 4 alternatieve bestuursmodellen UvA

English below De commissie Democratisering en Decentralisering presenteert 4 alternatieve bestuursmodellen die zij heeft uitgedacht. Dit zijn nog concept-versies die we bij deze graag aan de academische gemeenschap voorleggen, en u kunt hier dan ook met ons over in debat. Dat kan via de fora op deze website. U kunt ze vinden via de links hieronder of via het kopje 'ontwerpen'. Het voorstel v...
Lees meer

Column Lisa Westerveld in Scienceguide

Column Lisa Westerveld; Inspraak en Autonomie Gepubliceerd op 02 juni 2016 Lisa Westerveld maakt de balans op In haar Column in Scienceguide zet commissievoorzitter Lisa Westerveld de uiteen waar de commissie op dit moment mee bezig is en wat de hoofdthema's zijn van de analyse tot nu toe. Een interessant kijkje in de keuken van de commissie. U kunt haar column hier vinden.
Lees meer

Project Decentralisatie en Autonomie focust op mogelijkheden zelfbestuur

Project Decentralisatie en Autonomie focust op mogelijkheden zelfbestuur Gepubliceerd op 09 mei 2016 Zelforganisatie en zelfbesturing binnen de universiteit In april en mei voert de commissie met een vijftal groepen van medewerkers van de UvA het project ‘Decentralisatie en autonomie’ uit om te verkennen hoe de 'werkvloer' zelfstandiger en democratischer kan functioneren. Veel werknemers...
Lees meer

Tweede Voortgangsrapport commissie DD

Gepubliceerd op 04 mei 2016 Download hier het voortgangsrapport Hier vindt u het tweede tussentijdse voortgangsrapport van de commissie Democratisering en Decentralisering. De commissie is op dit moment gefocust om samen met de academische gemeenschap tot aanbevelingen en oplossingen te komen voor de geconstateerde problemen, en samen met deze academische gemeenschap verbeteringen en alternati...
Lees meer

Verslag conferentie Medezeggenschap en Democratie

Gepubliceerd op 09 mei 2016 Verslag, Quick wins en Knelpunten Met een opkomst van 70 deelnemers heeft de commissie Democratisering en Decentralisering een levendig congres georganiseerd waar veel duidelijke inzichten uit naar voren zijn gekomen. De commissie wil dan ook alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en waardevolle input. Een uitgebreid verslag vindt u hier, Ook ku...
Lees meer

Join the Discussion Circles organized by the Diversity Commission

Let’s talk diversity! - Diversity Discussion Circles Diversity is one of the biggest challenges that globalisation has brought to our university. We live in a world with an increasing diversity of cultures, perspectives and values. Can diversity enrich your learning experiences? Do you have courses that include a diverse range of outlooks, or ones that made you discover the perspective of ot...
Lees meer

Diversity Commission is looking for UvA staff and students to interview on Diversity

–We are happy to announce that we have enough respondents for now. It could be that we need more respondents in the future. Therefore it is still possible to fill out the survey. Thank you for your understanding and interest in the research– For English please scroll down De onlangs opgerichte Commissie Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam is op zoek naar respondenten verbonden aan ...
Lees meer

Conferentie medezeggenschap en democratie

Op vrijdag 29 april organiseert de commissie Democratisering en Decentralisering de conferentie 'Medezeggenschap en Democratie'. Sinds de instelling van de commissie D&D zijn er inmiddels een aantal problemen in kaart gebracht betreffende het onderwijssysteem, de medezeggenschap en democratie. Op basis van eerder onderzoek naar problemen in het huidige systeem gaan we tijdens de conferentie op zoe...
Lees meer
Top