Referendum van start

40 duizend medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam kunnen zich vanaf vandaag uitspreken over  het toekomstig beleid van de UvA. Dat gebeurt via een raadgevend referendum, georganiseerd door de Commissie Democratisering & Decentralisering. Deze commissie is ingesteld naar aanleiding van protesten op de universiteit, die begin 2015 hebben geleid tot een wekenlange bezetting va...
Lees meer

Lisa Westerveld licht referendum toe in eerste Folia-Live

"Advies over uitkomst referendum kan per faculteit verschillen" 9 November 2016 In de aanloop naar het referendum dat vanaf 23 November tot 11 December dit jaar zal plaatsvinden aan de UvA, wordt door Folia verslagen in onder andere een reeks live-uitzendingen, waarin deskundigen aan het woord komen over dit referendum en hun visie op de universiteit. Gisteren was Lisa Westerveld - voorzitte...
Lees meer

Presentatie rapport in het nieuws

Gepubliceerd op Woensdag 26 Oktober Op maandag 24 oktober presenteerde de commissie Democratisering & Decentralisering haar eindrapport ‘Een universiteit van Waarde in een drukbezocht Maagdenhuis. Het rapport is hier te lezen en een samenvatting vindt u hier. De commissie stelt voor om op de universiteit een plek te creëren waar de universitaire gemeenschap met zichzelf in gesprek gaat o...
Lees meer

Commissie overhandigt eindrapport aan de academische gemeenschap

De commissie heeft vandaag in het maagdenhuis haar eindrapport aangeboden aan de academische gemeenschap. Daarbij zijn voorstellen gedaan voor het instellen van een deliberatief forum, waar de universiteit met zichzelf in gesprek kan; de zogenoemde senaat nieuwe stijl. Daarnaast voor een charter waarin de kernwaarden van de universiteit liggen vastgelegd; en tenslotte voor een aantal nieuwe mod...
Lees meer

Presentatie eindrapport D&D

Op deze pagina vindt u alle informatie over de presentatie van ons eindrapport. Deze vindt plaats op maandag 24 oktober van 18.00 tot 19.30 in de centrale hal van het Maagdenhuis. Tijdens de presentatie geeft de commissie een uitgebreide toelichting op haar eindrapport, waarna het wordt overhandigd aan het College van Bestuur, de Contactgroep, en de academische gemeenschap. Ook wordt het in novem...
Lees meer

Final report Diversity Commission

For English please scroll down  Op 12 oktober presenteerde de Commissie Diversiteit het eindrapport ‘Let’s do diversity’ (Nederlandse titel: ‘Diversiteit is een werkwoord’) aan de academische gemeenschap, de contactgroep en het College van Bestuur van de UvA. U kunt hieronder de volgende documenten raadplegen: 1.Het volledige Engelstalige rapport vindt u hier 1.1 Bijlage 1: het Nederland...
Lees meer

Diversity Commission: Invitation feedback sessions and report presentation

published: September 5th 2016 For English please scroll down Diversiteit gaat iedereen aan en biedt een kans om van de UvA een inclusievere werk en studieomgeving te maken. Of, zoals in het rapport staat te lezen: “Diversiteit is een voorwaarde voor excellentie. Aan topuniversiteiten zoals Harvard wordt diversiteit gezien als cruciaal voor onderwijskwaliteit. Het is nodig om de kennis van st...
Lees meer

Onderzoek Strategische Allianties

Het strategisch samenwerkingsbeleid is aan de UvA de afgelopen jaren een bron van hoogoplopende discussies en conflicten geweest. Mede daarom acht de commissie D&D een discussie erover van belang voor de universitaire democratisering en decentralisatie. We hebben Rob Hartgers, onderzoeksjournalist en oud-redacteur van Folia, gevraagd om een overzicht van de feiten op te stellen betreffende het...
Lees meer

Commissie DD presenteert 4 alternatieve bestuursmodellen UvA

English below De commissie Democratisering en Decentralisering presenteert 4 alternatieve bestuursmodellen die zij heeft uitgedacht. Dit zijn nog concept-versies die we bij deze graag aan de academische gemeenschap voorleggen, en u kunt hier dan ook met ons over in debat. Dat kan via de fora op deze website. U kunt ze vinden via de links hieronder of via het kopje 'ontwerpen'. Het voorstel v...
Lees meer